VIA ZUID nog te pril voor vaste plek in landelijke culturele veld (BIS)

23 mei 2016 14:13

VIA ZUID nog te pril voor vaste plek in landelijke culturele veld


VIA ZUID wél beloftevol en vernieuwend aldus de Raad voor Cultuur

#

VIA ZUID heeft vooralsnog geen plek kunnen verwerven in de Culturele Basisstructuur (BIS) 2017- 2020. Van de vijftien productiehuizen die een subsidieaanvraag indienden zijn er slechts drie gehonoreerd.

Ondanks het negatieve advies noemde de Raad voor Cultuur VIA ZUID beloftevol en vernieuwend. De Raad geeft complimenten voor de aanvraag, de te varen koers die aanstuurt op een coöperatieve werkwijze en de partijen die er Limburgbreed achter geschaard zijn. De Raad ziet volop potentie maar noemt VIA ZUID echter ook nog pril en wil de aanpak nog verder gematerialiseerd zien.

VIA ZUID is teleurgesteld dat de innovatieve aanpak van de talentontwikkeling in de podiumkunsten niet is omarmd door de Raad voor Cultuur. VIA ZUID had een aanvraag ingediend als productiehuis nieuwe stijl en vat de kenschetsing als ‘n beloftevol en vernieuwend initiatief dan ook op als een aanmoediging. Een aanmoediging om samen met de partners, de provincie en de stedelijke regio's in Limburg de ingezette innovatie op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten samen verder uit te bouwen en nog beter zichtbaar te maken.

Jackie Smeets, directeur/talentmakelaar VIA ZUID: ‘We zijn ervan overtuigd dat we samen met provincie Limburg en onder meer de gemeenten Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen een nieuwe dynamiek te pakken hebben die we vol verve verder willen waarmaken. We voelen ons gesterkt door te gaan in de zoektocht naar nieuwe manieren van publieksvinding en publieksbinding en het verbinden van nieuwe generaties kunstenaars aan de samenleving. De Raad voor Cultuur heeft aangegeven ons met interesse te volgen en te willen leren van onze nieuwe werkwijze. Graag pakken wij deze handschoen op de komende jaren.’

Leo Swinkels, voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Via Zuid: ‘We omarmen de positieve feedback en gaan met steun van provincie en gemeenten door op de ingeslagen weg. We betreuren echter het feit dat de Raad niet avontuurlijk genoeg is om deze innovatie in talentontwikkeling nu al daadwerkelijk te ondersteunen.