#

Aanvraag indienen

VIA ZUID is talentmakelaar en coproducent met als primair taak het verbinden van makers aan coaches en speelplekken. We ondersteunen daarbij makers inhoudelijk met het uitwerken van hun concept, het maken van een begroting, het zoeken naar financieringsmogelijkheden en de praktisch uitvoering van hun plannen.

Denk jij dat VIA ZUID de juiste partner is en je kan ondersteunen in je beroepscarrière?

Leuk!

Wie weet zijn er kansen en is er een match. Om daar achter te komen voeren we een aantal keren per jaar gesprekken met mogelijke nieuwe instromers. Om te selecteren wie er voor een eventuele samenwerking en afspraak in aanmerking komt vragen we je om via email contact met ons op te nemen met daarin je onderbouwde plannen en wensen.

Om tijd en teleurstellingen te besparen is het wel belangrijk onze randvoorwaarden te kennen. En wij willen natuurlijk ook weten wat je staat van dienst is & je plannen zijn. Op grond daarvan kunnen we een voorselectie maken en bepalen met wie we in gesprek gaan.

Randvoorwaarden

- Je wilt met VIA ZUID als coproducent werken;

- Je bent een nieuwe maker in de eerste vijf jaar na je afstuderen;

- Je bent op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk en kunt zelf concrete plannen initiëren (zelf-organiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap);

- Je hebt een relatie met Limburg (NL) en kunt aangeven waarom en hoe je die verbinding (verder) wil uitbouwen (met minimaal één presentatiemoment in Limburg);

- Je weet je al wie uitvoerend producent zal zijn: je eigen stichting/bedrijf of een andere partner (speelplek, theater, werkplaats, gezelschap, organisatie, bedrijf);

- Je kunt referenties doorgeven en/of hebt een samenwerkingspartner.

Plan en motivatie

Ter selectie en voorbereiding voor een gesprek vragen we je om een plan en motivatie.

Vergeet daarbij de volgende punten niet:

 • In welke zin voldoe je aan de randvoorwaarden
 • Je plan bevat een artistiek concept (regie) en een concrete uitwerking daarvan.
  Denk aan synopsis, uitgangspunten en of motivatie / inspiratiebronnen, maakstijl, ontwikkeling materiaal, repertoirekeuze, vormgevingsconcept, publiek
 • Motivatie: beschrijf de artistieke motivatie, de noodzaak/urgentie om je plan te realiseren
 • Artistiek team: geef aan wie het artistieke team vormen, benoem ook de uitvoerenden en motiveer je keuze
 • Werkwijze: beschrijf de voorgenomen werkwijze en motiveer deze

- Artistieke signatuur en ontwikkeling:

 • Wat is de relatie tot eerder gemaakt werk
 • wat is de betekenis van dit plan voor je verdere ontwikkeling
 • wat zijn je specifieke leerdoelen
 • waarom en voor wie maak je het?
  • publiek dat je in de toekomst wilt bereiken
  • maatschappelijke impact


Indien in je mail aan bovenstaande eisen/aandachtspunten voldoet stuur je het plan en je motivatie naar saartje@viazuid.com en jackie@viazuid.com.

Zij nemen vervolgens contact met je op over de verdere procedure.

Succes!

#

Mario Leko | Here she lies, sir


VIA ZUID makers hebben naast talent ook een stevige drive.