4 mei Der Kaiser von Atlantis | Robin Coops | Amsterdam

#

De Opera Der Kaiser von Atlantis gaat over een keizer die een heilige oorlog start waarin iedereen tegen iedereen moet vechten. Het personage ‘de Dood’ komt echter in opstand waardoor niemand meer kan sterven. Er is slechts een manier om dit ongedaan te maken: de keizer moet zichzelf opofferen en overgeven aan de Dood.

Een opera voor 15 instrumentalisten en 7 zangers is geschreven in het con­cen­tratiekamp ‘There­sien­stadt’ door Vik­tor Ull­mann en Peter Kien. In de meest deplorabele omstandigheden denkbaar voltooit Victor Ullmann de opera Der Kaiser von Atlantis. De kampleiding verbiedt na enkele repetities een eerste uitvoering. Enkele maanden later wordt Ullmann samen met alle muzikanten op transport naar Auschwitz gezet.

Na Amsterdam volgen er nog 4 voorstellingen in Enschede, Apeldoorn, Leiden en Maastricht.

www.m31foundation.nl

Meer info over de opera en Robin Coops

Agenda overig

Op dit moment zijn er geen agendaitems.