Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Aanvraag indienen

Aanvraag indienen

Deadline voor ondersteuning 2020 – 1 september 2019

Wie weet zie je kansen en is er een match. Daar kunnen we samen achter komen door je conceptplannen aan ons voor te leggen en deel te nemen aan onze selectie. We organiseren één keer per jaar een selectieronde. De deadline voor het indienen van een concept is altijd 1 sept. Via ons formulier onder bijgevoegde link kun je je plan invullen en dienen.  Verder worden we als dat kan graag uitgenodigd voor voorstellingen en toonmomenten.

Lees voor je het formulier invult ook onze randvoorwaarden. Dit om tijd en eventueel teleurstellingen te besparen.

Randvoorwaarden

 • Je wilt graag met VIA ZUID als coproducent werken;
 • Je bent een nieuwe maker in de eerste vijf jaar na je afstuderen, of danser die als professioneel choreograaf werkt in de eerste vijf jaar van deze ontwikkeling.
 • Je bent op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk en kunt zelf concrete plannen initiëren (zelf-organiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap);
 • Je hebt een relatie met Limburg (NL) en kunt aangeven waarom en hoe je die verbinding (verder) wil uitbouwen (met minimaal één presentatiemoment in Limburg);
 • Je weet je al wie uitvoerend producent zal zijn: je eigen stichting/bedrijf of een andere partner (speelplek, theater, werkplaats, gezelschap, organisatie, bedrijf);
 • Je kunt referenties doorgeven en/of hebt een samenwerkingspartner.

Plan en motivatie

Ter selectie en voorbereiding voor een gesprek vragen we je voor 1 september om een plan en motivatie.Vergeet daarbij de volgende punten niet:

 • In welke zin voldoe je aan de randvoorwaarden
 • Je plan bevat een artistiek concept (regie) en een concrete uitwerking daarvan.  Denk aan synopsis, uitgangspunten en of motivatie / inspiratiebronnen, maakstijl, ontwikkeling materiaal, repertoirekeuze,    vormgevingsconcept, publiek
 • Motivatie: beschrijf de artistieke motivatie, de noodzaak/urgentie om je plan te realiseren
 • Artistiek team: geef aan wie het artistieke team vormen, benoem ook de uitvoerenden en motiveer je keuze
 • Werkwijze: beschrijf de voorgenomen werkwijze en motiveer deze

Artistieke signatuur en ontwikkeling

 • Wat is de relatie tot eerder gemaakt werk
 • wat is de betekenis van dit plan voor je verdere ontwikkeling
 • wat zijn je specifieke leerdoelen
 • waarom en voor wie maak je het?
 • publiek dat je in de toekomst wilt bereiken
 • maatschappelijke impact

Indien in je aanvraag, conceptplan aan bovenstaande eisen/aandachtspunten voldoet vul dan het aanvraagformulier in, vul aan met beeldmateriaal, filmpjes etc.  PAS OP. Je kunt het formulier niet tussentijds aanpassen dus vul alles in een keer correct in.

Saartje Hoogland en/of  Jackie Smeets zullen vervolgens contact met je opnemen over de verdere procedure.

Succes!

page.php