Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Aanvraag indienen

Zie je kansen om ondersteund te worden door VIA ZUID? Door je conceptplannen aan ons voor te leggen in onze jaarlijkse selectieronde, kunnen we ontdekken of er een match is. Indienen dient te gebeuren middels ons formulier onderaan deze pagina. De deadline is 1 september.

NB 1. Voor studenten van de Toneelacademie Maastricht die in aanmerking willen komen voor ondersteuning bij hun afstudeerproductie geldt een aparte procedure. Deze wordt rechtstreeks met hen gecommuniceerd.

NB 2. Sommige makers ondersteunen wij meerdere jaren achter elkaar (max. 4 jaar). Voor zo’n traject kun je niet apart indienen; dit bepaalt VIA ZUID op basis van de jaarlijkse plannen.

Wil je voor 1 september een conceptplan indienen, lees dan eerst onderstaande randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

 • Je wilt graag met VIA ZUID als coproducent werken.
 • Je bent een nieuwe maker in de eerste vijf jaar van de weg naar een zelfstandige beroepspraktijk.
 • Je kunt zelf concrete plannen initiëren (zelforganiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap).
 • Je hebt een relatie met Limburg (NL) en kunt aangeven waarom en hoe je die verbinding (verder) wil uitbouwen (met minimaal één presentatiemoment in Limburg).
 • Je weet al wie uitvoerend producent zal zijn: je eigen stichting/bedrijf of een andere partner (speelplek, theater, werkplaats, gezelschap, organisatie, bedrijf).
 • Je kunt referenties doorgeven en/of hebt een samenwerkingspartner.

Plan en motivatie

Ter selectie en voorbereiding voor een gesprek vragen we je om een plan en motivatie in te dienen. Vergeet daarbij de volgende punten niet:

 • In welke zin voldoe je aan de randvoorwaarden.
 • Een artistiek concept en een concrete uitwerking daarvan. Denk aan synopsis, uitgangspunten en of motivatie / inspiratiebronnen, maakstijl, ontwikkeling materiaal, repertoirekeuze, vormgevingsconcept, publiek.
 • Motivatie: beschrijf de artistieke motivatie, de noodzaak/urgentie om je plan te realiseren.
 • Artistiek team: geef aan wie het artistieke team vormen, benoem ook de uitvoerenden en motiveer je keuze.
 • Werkwijze: beschrijf de voorgenomen werkwijze en motiveer deze.

Artistieke signatuur en ontwikkeling

 • Wat is de relatie tot eerder gemaakt werk?
 • Wat is de betekenis van dit plan voor je verdere ontwikkeling?
 • Wat zijn je specifieke leerdoelen?
 • Waarom en voor wie maak je het?
 • Welk publiek wil je in de toekomst bereiken?
 • Wat is de (maatschappelijke) impact?

Formulieren

Indien je aanvraag aan bovenstaande eisen/aandachtspunten voldoet, vul dan het aanvraagformulier en het begrotingsformat in en stuur het – aangevuld met beeldmateriaal, filmpjes etc. – naar info@viazuid.com. Om je werk alvast te leren kennen, worden we ook graag uitgenodigd voor voorstellingen en toonmomenten.

Artistiek directeur Jackie Smeets zal na het indienen van je aanvraag contact met je opnemen over de verdere procedure.

Succes!

page.php