Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Anthony van Gog en Maarten Heijnens

Anthony van Gog en Maarten Heijnens

Theatermakers / performers

‘Ons lichaam wil ons continu iets vertellen, maar we lijken het ongewild een zwijgen op te leggen.’

Anthony van Gog en Maarten Heijnens studeerden beiden in 2019 af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Vanuit een grote gedeelde fascinatie voor het lichaam, haar processen en haar zeggingskracht, vormen ze sinds hun afstuderen een makersduo. Samen houden ze zich bezig met het creëren van fysieke partituren.

In een fysieke partituur staat niet het muziekinstrument, maar het ‘lichaam-als-instrument’ centraal. Door een spanningsveld te creëren tussen het organische (van het lichaam) en een rigide kader (van een compositie) opent zich een ‘poëtische ruimte’; daar waar het lichaam tot een spreken komt. In dit digitale tijdperk – waarin het lichamelijke/zintuiglijke in de verdrukking komt – willen zij het (zintuiglijke) lichaam een podium geven en daarmee bijdragen aan het discours over de relatie tussen het organische/ mechanische, het natuurlijke/artificiële, de vrijheid versus onderwerping.

Makersduo bij VIA ZUID: sinds 2021

Meer info

www.maartenheijnens.nl
https://vimeo.com/maartenheijnens

www.anthonyvangog.com
https://vimeo.com/anthonyvangog

VOORSTELLINGEN

Heartscore »

Heartscore is de tweede fysieke partituur van Anthony van Gog en Maarten Heijnens. Het is een compositie waarin de live-hartslag van de performer(s) de metronoom vormt van de partituur. De live-hartslag bepaalt dus het tempo waarin de partituur wordt uitgevoerd. In tegenstelling tot de klassieke traditie van een rigide dirigeerslag, krijgt de hartslag de dirigeer-functie. Hierdoor wordt een spanningsveld gecreëerd tussen het organische/ intuïtieve (van het lichaam) en een rigide/rationeel kader (van een compositie). Hoe kunnen we ons overgeven aan regels en daar vrijheid in vinden?

Met Heartscore wordt gepoogd een breder beeld te geven van ons lichaam. Door een dialoog tussen het organische hart en de rationele wil vorm te geven middels een fysieke partituur, wordt ruimte en taal gegeven aan het lichaam zelf, zodat we elkaar op het meest intieme en existentiële niveau kunnen (her)ontmoeten: als ademend, bonzend, levend lichaam.

Credits
Producent: Makershuis Tilburg
Coproducenten: Veem House for Performance, STUK, VIA ZUID en Master of Theatre
Met dank aan: Arno Schuitemaker, Heleen Volman en Lisa Reinheimer

-- lees meer »
single-makers.php