Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

KISSIEKISSIE BANGBANG

KISSIEKISSIE BANGBANG

Performancecollectief

Lieve Fikkers, Hélène Vrijdag, Giovanni Brand en Romy Moons zijn vier jonge theatermakers die samen performancecollectief KISSIEKISSIE BANGBANG vormen. In 2020 studeerden ze af van de Performance opleiding aan de Toneelacademie Maastricht.

“Wij zijn vier mensen die elkaar op basis van toevalligheden hebben ontmoet en zelf bewust besloten hebben een groep te willen vormen. Wij zijn vier makers die bewust op zoek gaan naar collectiviteit in een individualistische wereld. Wij streven naar het creëren van een vrijplaats waarin een team-effort, met liefde voor het collectief, ook ruimte geeft voor ieders individuele artistieke signatuur. Wij zijn een viertal dat onze verschillende alter ego’s met elkaar en de Ander in gesprek laat gaan, laat botsen, laat zweten, laat dansen.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Romy, de denker van de groep, de red fur, ze maakt het ongrijpbare theatraal, belichaamt wezens op de vloer die onaards lijken. Haar alter ego: ‘de lijfelijke filosoof’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Lieve, de aanpakker van de groep, de pink brick, maker van visuele tastbaarheid, de beeldvervreemder, ze steekt de handen uit haar mouwen, ze denkt als een volwassen kind. Haar alter ego: ‘de gevoelige gabber’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Hélène, de musicienne van de groep, de blue moon, maker van overdonderende verstilling, de bescheiden durfal, met de stem als haar belangrijkste instrument. Haar alter ego: ‘de zingende stilte’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Giovanni, de extravert van de groep, de purple fluid, een schrijver en maker van grote gebaren, de zanger van het levenslied in elke vorm. Zijn alter ego: ‘de schrijvende demonstrant’.

In ons werk bevragen we het Individu, de Ander, de Groep en de Massa en hoe die woorden tegenover de wereld staan waar we met z’n allen in leven.

We vuren vlijmscherpe vraagtekens af over vaste, vast- of weggelopen ideeën, krijgen die vraagtekens vanuit de realiteit ook terug naar onze hoofden gesmeten (auw). We spiegelen ons aan deze ideeën om te zien of ze nog relevant zijn, of we Ons erin herkennen, of we Anderen kunnen leren kennen, om vervolgens ook U, het publiek, een spiegel voor te houden.”

Fotobewerking: Twinke Fee Fikkers 

Makers bij VIA ZUID: sinds 2020

VOORSTELLINGEN

GEN »

GEN is een doorgeef-project.
GEN is instant repertoire-sabotage.
GEN is ons onderzoek naar het Collectieve.

Wij stellen ons de vraag: wat geven we door?
Aan morgen, aan later. Aan wie na ons komt.
Wat is het waard bewaard te worden?
(Wat is het waard herhaald te worden?)

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, willen ons antwoord delen.
In de vorm van een Performance.

Maar dit is maar één antwoord.

Eén Antwoord op die vraag, als dat al bestaat,
moeten we zoeken in de veelstemmigheid.

Als wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, over Morgen nadenken, dan denken we ook over het
Collectieve. Over common ground. Over gedeelde grond. Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG,
kunnen niet spreken voor de gehele grond.

GEN heeft meer stemmen nodig.
Meer perspectieven, meer visies, meer verschillen.

Dus geven wij de vraag Wat geven we door? door.
Aan anderen, aan andere stemmen, aan andere mensen, aan andere podiumkunstenaars.

Een doorgeef-ritueel.
We geven iets tastbaars door voor anderen om mee te spelen.
We nodigen hen uit hun antwoord te maken en te delen, en opnieuw de vraag door te geven
aan een ander.

Repertoire-sabotage voor iedereen die mee wil doen.

-- lees meer »

People on dis play »

Afstudeervoorstelling

Wij vieren!
Wij vieren, de misvorming!
Wij zijn de absurde helden! Geen heroïsch individualisme!
Zie ons!
Kijk, onze groteskheid!
And look at our tears!
O, how we love our tears.
Kom maar! Wij maken, dus vermaken u! (Un)like anything you’ve ever seen before!

Wie zijn de freaks van vandaag? Waarom is het fijn om van een veilige afstand te kijken naar dat wat wij als afwijking van de norm beschouwen, en wie bepaalt wat de norm is? Wij stellen onszelf (ons Zelf?) ten toon. Wij zetten onszelf (ons Zelf?) op scène. Op scène. Obsceen. Wij worden bekeken, wij laten ons bekijken.

Giovanni Brand, Lieve Fikkers, Romy Moons en Hélène Vrijdag maken een moderne freakshow. In deze voorstelling sturen ze hun vier theatrale alter ego’s op pad, langs amusement en spektakel, op zoek naar de fijne lijn tussen echt en façade, eerlijkheid en uitvergroting.

Concept & Spel: Giovanni Brand, Lieve Fikkers, Hélène Vrijdag & Romy Moons
Eindregie: Lynn Schutter
Scenografie: Anna Sommer
Kostuumdesign: Teun Seuren
Techniek: Robin van den Berg
Producent: FASHIONCLASH
Coproductie: Zaal 3 Den Haag en VIA ZUID

Te zien:

  • Zaal 3, Den Haag: februari 2020
  • ITS Festival on Tour, Groningen: oktober 2020
  • FASHIONCLASH: november 2020
single-makers.php