Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Rebecca Downs

Rebecca Downs

Scenograaf

Rebecca Downs (1993) is in 2015 afgestudeerd aan de scenografie-opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Een jaar hiervan was direct onderdeel van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Voorafgaande aan haar opleiding rondde zij een vooropleiding af aan het CK-theater in Roermond.

Downs ontwierp tijdens haar opleiding decor en/of kostuums voor de producties The Black Rider (2014), Labyrinth (2014), Der Amerikanische Soldat (2014) en Iphigenie (2015). Haar meest recente werken zijn Peter Grimes (2015) en Het Proces (2015). Verder assisteerde Rebecca theater-kostuumontwerpster Jorine van Beek bij verschillende producties, waaronder Iets van troost van Toneelgroep Maastricht.

In haar ontwerpen probeert Rebecca zoveel mogelijk ruimte te laten voor de persoonlijke interpretaties van de kijker. Naar het theater gaan is immers voor velen een ontsnapping en unieke kans om de eigen fantasie te laten gaan. In 2015 ontwierp Downs in eigen beheer Het Proces, een interactieve theatrale installatie aan de hand van Franz Kafka’s boek Het Proces.

Over VIA ZUID

Rebecca: ‘VIA ZUID heeft het mogelijk gemaakt dat direct na mijn afstuderen het balletje als beginnende scenograaf is gaan rollen, door de nodige ervaring op te kunnen doen in de praktijkwereld. Dankzij VIA ZUID kan ik direct de wereld betreden die mij zo fascineert.’

VOORSTELLINGEN

Het Proces »

theatrale installatie

In eigen beheer ontwierp Rebecca Downs aan de hand van het boek Het Proces van Franz Kafka een interactieve theatrale installatie op locatie in Tongeren (B). Het Proces als het leven, met daarin de keuzes die je maakt als individu. Het leven waar je altijd schuldig aan bent, met als onvermijdelijk vonnis dan ook altijd de dood. Maar hoeveel betekenen de keuzes dan nog die je maakt onderweg?

In haar interactieve theatrale installatie vangt ze de schoonheid en het plezier van het nutteloze en onderzoekt ze het gebied waarin het nutteloze weer nuttig wordt.

Samenwerking | (co)productie
Het Laagland – Jorine van Beek, De Toneelmakerij – Jorine van Beek, Toneelgroep Maastricht – Jorine van Beek & Catharina Scholten en VIA ZUID

Te zien:

  • Juliana Centrum, Tongeren: april en mei 2015
  • Theater aan het Vrijthof, Maastricht: juni 2015
-- lees meer »
single-makers.php