Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Timo Tembuyser

Timo Tembuyser

4e jaars student Toneelacademie Maastricht

Timo Tembuyser (1991) is van huis uit architect: hij behaalde in 2014 zijn masterdiploma Architectuur & Stadsontwerp van de Gentse Universiteit. In de vijfjarige studieperiode die daaraan voorafging, werkte hij niet zozeer aan daadwerkelijke civiele projecten, eerder aan theoretische ontwerpen — met name het bouwen van een conceptuele brug tussen architectuur, stedenbouw, sociologie en theater. Zo ontwikkelde zich een immer groeiende interesse in grootstedelijke processen en de manieren waarop wij, dolende mensen, wel of niet met elkaar omgaan in de huidige maatschappij.

Het verlangen dat theoretische onderzoek in de praktijk te brengen leidde hem naar Nederland: hij studeert in juni 2019 af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie van Maastricht en studeerde de afgelopen jaren ook aan het conservatorium van Rotterdam.

Als performer beweegt Timo zich graag van de ene naar de andere vorm in het fluïde muziektheaterlandschap: van koorconcert naar bewegingsvoorstelling, van tekstperformance tot geluidsinstallatie. De kern van zijn makerschap is evenzeer een zoektocht naar verschillende vormen waarin muziek in een theatrale context komt te staan. In elke performance maakt hij een compositie die de hoofdelijke wereld tracht de verbinden met de fysieke: het concept met het woord, het woord met de klank, de klank met het lichaam, het lichaam met de ruimte — noem het muziektheaterarchitectuur. Elke performance wordt zo een nieuwe oefening in ‘waarheid’ en tracht een antwoord te vinden op de vraag hoe mens te zijn en hoe contact te maken met de ander.

 

VOORSTELLINGEN

BLOK | »

BLOK
Heel trots, staat een flatgebouw in de Oude Haven van Gent. Op de Afrikalaan, net boven Dampoort station, rijst een breedgeschouderd dorp uit de grond, met 900 bewoners, in 224 appartementen.
Timo Tembuyser en Naomi Steijger componeerden een requiem, samengesteld uit de geluiden, de stemmen en de verhalen van deze flat, en vormden de flat om tot koor.
De flat — als symbool voor de metropool, zo dicht op elkaar maar tegelijkertijd ook zo ver van elkaar vandaan. Het koor — als een ode aan samen, aan de harmonie, aan de verbinding die we met elkaar zoeken in de stad. Een requiem — als een verzet tegen de samenloze samenleving.
Door Timo en Naomi studeren in juni af aan de Toneelacademie van Maastricht. Dit is hun gezamenlijke afstudeervoorstelling. Voor ‘BLOK’ gingen zij een coproductie aan met de bewoners van de flat aan de Afrikalaan te Gent.
CREDITS
Simon Allemeersch, VIA ZUID talentontwikkeling in de podiumkunsten Limburg, Karel Janssen (MCEM Maastricht), Marieke De Munck & Annabel Heyse (Vooruit Gent), Marika Ingels (Campo Victoria, Gent), Arno Peeters (Tape TV Productions), Peter Jacobs, Peter Geysemans, Peter Missotten en de bewoners van de flat aan de Afrikalaan te Gent.

Te zien tijdens Sneak Peek 23 april 2019, Parkstad Limburg Theaters Heerlen

 

foto’s Erwin Penners

-- lees meer »

MEMENTUM »

MEMENTUM is een compositie voor zestien stemmen en zestien lijven. Het is zowel koorconcert als ritueel, zowel partituur als improvisatie. Het is een ruimte voor zestien monologen door elkaar, maar tegelijkertijd ook een zoektocht naar eenheid en harmonie.

MEMENTUM is in de kern een ontmoetingsplek, een niemandsland, een eiland in tijd en ruimte, waarbij zestien zangers en de publieksleden een tijdelijke gemeenschap vormen en de tijd vertragen tot stilstand. Waarin de geijkte ideeën over harmonie vanuit de klassieke muziek tegenover een holistische, meer spirituele benadering van harmonie worden gezet: het tribale, het samen zingen, de stem en de gemeenschappelijke puls als basis van samenzijn, als voorwaarde voor harmonie. Zie het als een ode aan de stilte middels een ritueel met onuitgesproken regels. Een experiment waarin het koorconcert-als-vaste-vorm wordt ondervraagd. Een oefening. Een poging.

Credits

Performance: Petra Ball, Charlotte Dommershausen, Loulou Hameleers, Yorick Heerkens, Robbert Klein, Kees Kool, Tabea Mangelsdorf, Rita Moreno, Nuno Moreno, Lisa Müller, Adina Macpherson, Timo Tembuyser, Jules Vermei, Hélène Vrijdag
Concept, compositie, regie: Timo Tembuyser
Muzikale begeleiding: Tabea Mangelsdorf
Coaching: Guilherme Mioto
Outside eyes: Leo Van Cleynenbreughel en Evelien Cammaert

MEMENTUM van Timo Tembuyser is een Cement Productie in Coproductie met VIA ZUID, Talentontwikkeling in de Podiumkunsten, Limburg.

HOMO TREMENS »

Homo Tremens is, in wezen, een choreografie van stemmen en lijven. Het is ook een experiment, een poging en een zoektocht. Een koorconcert waarin klassieke ideeën over muziek worden afgezet tegen een spirituele benadering van parameters als resonantie en harmonie. Het gaat daarbij niet zozeer om compositie, eerder om de-compositie.

En het is ook – en misschien nog wel het meest – een ritueel. Een herhaaldelijke oefening, een precieze be-oefenening. Een performance waarin een niemandsland wordt gecreëerd waarin de performers het publiek uitnodigen tot reflectie over ogenschijnlijk tegenstrijdige machten als geloof en religie, individu en gemeenschap, zonde en schuld en hoofd en boete, lust en lijf en leed en liefde.

Winternights, 20 & 21 december 2018

single-makers.php