Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Over VIA ZUID

VIA ZUID is een talentontwikkelingsorganisatie voor de professionele podiumkunsten in en vanuit Limburg. Wij ondersteunen beginnende, talentvolle makers, zoals choreografen, performers, regisseurs, schrijvers en componisten, op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk.

De makers
VIA ZUID investeert in onderscheidende, proactieve en geëngageerde podiumkunstenaars die de wereld kunnen verrassen en verrijken.

Jaarlijks nemen wij maximaal twintig makers onder onze hoede. Dit zijn grotendeels makers die reeds zijn afgestudeerd aan een kunstvakopleiding, zoals de Toneelacademie, en aan het begin van hun professionele carrière staan. Een aantal ondersteunen wij bij een onderzoek, een project of een productie. Anderen ondersteunen wij in een traject voor langere tijd (maximaal vier jaar) bij het creëren van een zelfstandige beroepspraktijk.

Wij vinden het belangrijk dat onze makers een eigen artistieke koers leren varen en dat ze proactief toewerken naar zelfstandigheid. Naast het onderzoeken en verdiepen van hun artistieke handtekening, zijn het versterken van publieksbewustzijn en ondernemerschap belangrijke criteria. Ook moeten de makers kunnen motiveren waarom ze in en vanuit Limburg willen werken.

Aanvragen
Makers kunnen jaarlijks (vóór 1 september) een conceptplan indienen bij VIA ZUID waarbij ze ondersteuning vragen voor hun professionele ontwikkeling in de breedte. Als een maker wordt geselecteerd, treedt VIA ZUID op als (co)financier en coproducent. Van de makers wordt verwacht dat zij zelf een producerende partner aan zich binden. VIA ZUID heeft geen productiefunctie. Wel leggen wij de verbinding met partners binnen en buiten de cultuursector.

Voor al onze VIA ZUID-makers brengen wij in kaart wat zij nodig hebben en gezamenlijk stippelen wij een traject ‘op maat’ uit. Artistiek-inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling van de maker staan daarbij voorop, maar ook productie, organisatie en publieksbereik zijn van wezenlijk belang. Wij bieden hierin individuele coaching en organiseren ook makersbijeenkomsten om de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.

Labs
Naast bovengenoemde trajecten zijn wij voor beloftevolle choreografen de samenwerking aangegaan met het door SALLY Dansgezelschap Maastricht opgezette Danslab. Choreografen krijgen hierin de kans en begeleiding om nieuw choreografisch werk te ontwikkelen. Daarnaast hebben we in samenwerking met Intro in Situ het Muzieklab opgezet waarin talentvolle componisten, geluidskunstenaars en muzikanten werken aan hun ontwikkeling en professionalisering.

Om ook de artistieke samenwerking tussen VIA ZUID-makers en partners onderling te stimuleren organiseren wij jaarlijks samen met Toneelgroep Maastricht het multidisciplinaire Talentlab.

Gunstig maak- en speelklimaat
VIA ZUID wil de voedingsbodem voor nieuwe makers in Limburg versterken. Dat doen wij behalve met onze begeleidingstrajecten ook door zelf speelplekken voor onze makers te creëren. De Sneak Peeks in Limburgse theaters en festival Winternights, waar makers de kans krijgen hun werk te ‘testen’ bij publiek, zijn hier goede voorbeelden van. Met projecten als WijkZone, in samenwerking met Het Laagland, geven wij ook ruimte aan makers om op een andere manier podiumkunst te maken; voor een publiek dat gewoonlijk niet zo snel in het theater komt.

Als talentmakelaar koppelen wij bovendien regelmatig makers aan opdrachten vanuit het culturele en maatschappelijke veld.

De organisatie
VIA ZUID is opgericht in 2013 en werkt nomadisch. Wij hebben dus geen eigen kantoorpand, maar investeren zoveel mogelijk tijd en middelen in onze makers.

VIA ZUID wordt structureel ondersteund door de Provincie Limburg, de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en het Fonds Podiumkunsten.

page.php