Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Team, RvT en Vertrouwenspersoon

Ton Driessen | zakelijk directeur

Ton is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de financiën van VIA ZUID. Daarnaast coacht hij de makers van VIA ZUID op het gebied van bedrijfsvoering, conceptontwikkeling en subsidieaanvragen.

ton@viazuid.com
+31 (0)6 1126 7977

Joost Segers | artistiek directeur

Joost houdt zich bezig met de artistieke koers van VIA ZUID. De scouting en selectie van nieuwe makers, de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van huidige VIA ZUID-makers en het mede-ontwikkelen van concepten als de Sneak Peek, Winternights en Talentlab.

joost@viazuid.com
+31 (0)6 3919 9933

Linda Becker | publiekswerking en participatie

Linda onderhoudt en legt nieuwe verbindingen tussen de makers, partners en publiek, bewaakt de kwaliteit van de talentontwikkelingstrajecten en coördineert de sociaal-artistieke projecten.

linda@viazuid.com
+31 (0)6 5793 8776

Voor bepaalde projecten werkt het team van VIA ZUID ook nog samen met freelance projectmedewerkers.

Raad van Toezicht

Barry Braeken – voorzitter
Marie-Claire Defauwes – lid 
Habibola Mohamadi – lid
Annet Bremen – lid

Download hier het rooster van aftreden.

Vertrouwenspersoon

Ingrid Caniels
E: i.caniels@lbiv.nl
T: 085-1307814

page.php