Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Aanvraag indienen

Wij vinden het belangrijk dat onze makers een eigen artistieke koers leren varen en ondersteunen ze in hun zoektocht naar een duurzame podiumkunstenpraktijk. Naast het onderzoeken en verdiepen van hun artistieke handtekening, zijn het versterken van publieksbewustzijn en ondernemerschap belangrijke ontwikkelpunten. Ook moeten zij kunnen motiveren waarom ze in en vanuit Limburg willen werken en bevragen we de (potentiële) meerwaarde van ondersteuning door VIA ZUID.

Makers kunnen jaarlijks een aanvraag indienen bij de VIA ZUID Open Call. Hiermee vragen ze ondersteuning voor hun professionele ontwikkeling in de breedte. Om meerstemmigheid en voeling met het veld te borgen, winnen wij voor de selectie advies in van een wisselende commissie die met ons meeleest.

Als een maker wordt geselecteerd, treedt VIA ZUID op als (co)financier en coproducent. Van de makers wordt verwacht dat zij zelf een producerende partner aan zich (gaan) binden. VIA ZUID heeft geen productiefunctie. Wel zoeken wij graag mee naar verbindingen met partners binnen en buiten de cultuursector.

Voor al onze VIA ZUID-makers brengen wij in kaart wat zij nodig hebben. Gezamenlijk stippelen wij een traject ‘op maat’ uit. Artistiek-inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling van de maker staan daarbij voorop, maar ook publieksbewustzijn, netwerking, productie en organisatie zijn van wezenlijk belang. Wij bieden hierin individuele coaching en organiseren ook makersbijeenkomsten om de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.

Aanvraag indienen

Zie je kansen om ondersteund en begeleid te worden door VIA ZUID in je ontwikkeling als maker? Door een aanvraag bij ons in te dienen, kunnen we ontdekken of er een match is. De jaarlijkse deadline is 1 september.

NB. Sommige makers ondersteunen wij meerdere jarenachter elkaar, met een maximum van vier jaar. Ook deze selectie vindt plaats op basis van jaarlijkse aanvragen.

Wil je een plan indienen? Lees dan eerst onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

 • Je bent een nieuwe maker in de eerste vijf jaar van je professionele loopbaan.
 • Je wilt en kunt zelf concrete plannen initiëren.
 • Je wil vanuit Nederlands-Limburg maken en presenteren en kunt aangeven hoe je die relatie wil uitbouwen.
 • Je hebt draagvlak gevonden bij een partner/producent (bij voorkeur) in Limburg of je hebt potentiële partners op het oog.

Aanvraagformulier

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in.

Zo krijgen wij een goed beeld van:

 • Je artistieke concept/toekomstvisie en de concrete uitwerking daarvan;
 • De artistieke motivatie: de noodzaak/urgentie om je plan te realiseren;
 • De voorgenomen werkwijze en het artistieke team;
 • De relatie tot eerder gemaakt werk;
 • Je ontwikkeldoelen (artistiek, zakelijk, productioneel en publicitair);
 • De mate van publieksbewustzijn: je beoogde publiek en de gewenste impact van je werk;
 • De potentiële meerwaarde van ondersteuning door VIA ZUID.

Stuur het ingevulde document – aangevuld met beeldmateriaal, filmpjes etc. – voor 1 september 2024 naar artistiek directeur joost@viazuid.com. Om je werk (beter) te leren kennen, worden we ook graag uitgenodigd voor voorstellingen en toonmomenten. Joost neemt na het indienen van je aanvraag contact met je op over de verdere procedure.

Succes!

page.php