Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

A.R.C. | TimeLine

Reis in de tijd | stadswandeling

timeline
Onze samenleving lijkt zich steeds meer te verzetten tegen de afbrokkeling van het huidige wereldbeeld. De nadruk ligt zodanig op het ‘behouden’ dat we vergeten ons open te stellen voor het bouwen aan andere mogelijke toekomstbeelden. In A.R.C. TimeLine wordt de toeschouwer meegenomen in een reis door de tijd. Hij wandelt door de stad, begeleid door de verschillende toekomstbeelden, dromen en nachtmerries van enkele inwoners van de stad Gent en wordt geconfronteerd met de spanning tussen dystopie en utopie. Waar begint de ene, waar stopt de andere? Of kunnen zij gelijktijdig bestaan?

A.R.C TimeLine is de eerste voorstelling binnen het project A.R.C. (A Real Catastrophe), een overkoepelende naam voor enkele beeldende werken en performances die het collectief playField ontwikkelt in de publieke ruimte. Als vertrekpunt voor het concept A.R.C. gebruikt playField het mythologische verhaal van de ark, dat in verschillende godsdiensten en culturen wereldwijd terug te vinden is. Een verhaal dat diep in ons collectieve geheugen geworteld zit en waarvan de symboliek meer dan ooit actueel is. In A.R.C. wordt de toeschouwer uitgenodigd om een traject af te leggen en te reflecteren op een nieuwe sociale structuur waarbij onze individualistische maatschappij in vraag wordt gesteld en het gerucht uit een andere wereld een nieuw toekomstperspectief biedt.

Te zien:

  • Oude Beestenmarkt, Gent: april 2018
  • Sorry not Sorry Festival, Gent: september 2018
index.php