Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

GEN

GEN is een doorgeef-project.
GEN is instant repertoire-sabotage.
GEN is ons onderzoek naar het Collectieve.

Wij stellen ons de vraag: wat geven we door?
Aan morgen, aan later. Aan wie na ons komt.
Wat is het waard bewaard te worden?
(Wat is het waard herhaald te worden?)

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, willen ons antwoord delen.
In de vorm van een Performance.

Maar dit is maar één antwoord.

Eén Antwoord op die vraag, als dat al bestaat,
moeten we zoeken in de veelstemmigheid.

Als wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, over Morgen nadenken, dan denken we ook over het
Collectieve. Over common ground. Over gedeelde grond. Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG,
kunnen niet spreken voor de gehele grond.

GEN heeft meer stemmen nodig.
Meer perspectieven, meer visies, meer verschillen.

Dus geven wij de vraag Wat geven we door? door.
Aan anderen, aan andere stemmen, aan andere mensen, aan andere podiumkunstenaars.

Een doorgeef-ritueel.
We geven iets tastbaars door voor anderen om mee te spelen.
We nodigen hen uit hun antwoord te maken en te delen, en opnieuw de vraag door te geven
aan een ander.

Repertoire-sabotage voor iedereen die mee wil doen.

index.php