Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Unboxing Pink (18+)

Intimiteit in tijden van afstand

Unboxing Pink is een do-it-yourself voorstelling over seksualiteit. Het publiek zit in een grote cirkel om een roze box die ze door middel van gedachtenoefeningen gezamenlijk proberen te openen. De box leidt het publiek via tekst, muziek en
beeld door hun reis langs identiteit, intimiteit en contact. Unboxing Pink is een samensmelting van ervaringstheater, beeldende kunst, neuropsychologie en een gezelschapsspel. Het publiek wordt op verschillende manieren geprikkeld om hun hokjesdenken te bevragen en de grenze(n)(loosheid) van onze belevingswereld op te zoeken.

Unboxing Pink is een pilotversie van een achtdelige serie: Unboxing- Pink, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo en Violet. De serie poogt, met elke keer weer een ander onderwerp, ons (on)bewuste hokjesdenken te ontleden. De serie is geïnspireerd op de kleuren en de daarbij horende onderwerpen van de originele regenboogvlag naar ontwerp van Gilbert Baker in 1978.

Unboxing Pink houdt rekening met de 1,5 meter afstand en is volledig coronaproof.

Producent: Toneelgroep Maastricht
Coproducenten: Het Laagland, Makershuis Tilburg, Cultuurmakers Maastricht, Podium Bloos en VIA ZUID
Inhoudelijke partners: GGD Zuid-Limburg en De Rutgers Stichting
Met financiële ondersteuning van: Kanunnik Salden Nieuwenhof en Brand Cultuurfonds

index.php