#

Rebecca Downs

Productie(s)

Over VIA ZUID

Rebecca: ‘VIA ZUID heeft het mogelijk gemaakt dat direct na mijn afstuderen het balletje als beginnende scenograaf is gaan rollen, door de nodige ervaring op te kunnen doen in de praktijkwereld. Dankzij VIA ZUID kan ik direct de wereld betreden die mij zo fascineert.’

Naam

Rebecca Downs

Jaar

2016
#

Over Rebecca

Rebecca Downs (1993) is in 2015 afgestudeerd aan de Scenografie-opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Een jaar hiervan was direct onderdeel van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Voorafgaande aan haar opleiding rondde zij een vooropleiding af aan het CK theater in Roermond.

Scenografe Downs ontwierp tijdens haar opleiding decor en/of kostuums voor de producties: The Black Rider (2014), Labyrinth (2014) Der Amerikanische Soldat (2014), en Iphigenie (2015). Haar meest recente werken zijn Peter Grimes (2015) en Het Proces (2015). Verder assisteerde Rebecca, theater-kostuumontwerpster Jorine van Beek bij verschillende producties, oa. ‘Iets van troost’ van Toneelgroep Maastricht.

In haar ontwerpen probeert Rebecca zoveel mogelijk ruimte te laten voor de persoonlijke interpretaties van de kijker. Naar het theater gaan is immers voor velen een ontsnapping en unieke kans om de eigen fantasie te laten gaan. In 2015 ontwierp Downs in eigen beheer Het Proces, een interactieve theatrale installatie aan de hand van Franz Kafka’s boek Het Proces.