Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Alter

Collectief Alter bestaat uit Heléne Binder, Ischa den Blanken en Mayke Roels. Heléne (1991) is afgestudeerd als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht, Ischa (1991) en Mayke (1990) als theatermaker en -docent aan ArteZ Hogeschool voor de Kunsten. In de winter van 2018 werkten ze voor het eerst samen. In het kader van WinterZone in Sittard maakten ze de voorstelling Het meisje & het water. In 2019 trokken ze voor WijkZone #1 de Geleense wijk Lindenheuvel in, waar ze de locatievoorstelling (Neet) van hie ontwikkelden. Tijdens dit tweede project besloten ze een collectief te vormen en als ‘Alter’ door te gaan.

De naam ‘Alter’ verwijst naar het Duitse woord voor leeftijdsfase en ouder worden, en het Engelse woord voor ‘aanpassen’. Bovendien kennen we het woord van wanneer men spreekt over een alternatief. Alter is een collectief dat theater maakt vanuit de vormende momenten uit de leeftijdsfases van een individu en verandert deze momenten, tilt ze op en stoft ze af, om ze vervolgens tentoon te stellen op het toneel.

De makers duiken voor projecten in persoonlijke geschiedenissen. Herinneringen, ervaringen, tragedies en geluksmomenten vormen startpunt en leidraad in het werkproces. Ze pogen zo dicht mogelijk tot de kern te komen van wat men heeft gemaakt tot wie men nu is, maar stuiten daarin onvermijdelijk op de onmogelijkheid dit in zijn geheel te doorgronden. Waar de herinnering stokt, vult het collectief de werkelijkheid aan met verbeelding en muziek. Hun voorstellingen zijn hierdoor speelse, fantasierijke maar nog altijd zeer persoonlijke portretten van mensen die zoeken naar wat hen definieert.

Het collectief werkt vanuit de overtuiging dat in elke individuele geschiedenis momenten te vinden zijn die ieder mens tijdens het opgroeien ervaart, waardoor zij universele thematieken aanraken. De voorstellingen die ze creëren zijn beeldend en muzikaal, speels en eerlijk. Met de verbeelding worden herinneringen opgepoetst, ingekleurd en nieuw leven ingeblazen.

Makers bij VIA ZUID: 2020 tot medio 2021 (Alter is inmiddels opgeheven)

Sebas van der Donk

Sebas van der Donk (1992) studeerde in 2016 af aan de Academie voor Theater in Tilburg en is sindsdien werkzaam als docent, acteur en theatermaker. Zo speelde hij eerder in educatievoorstellingen van onder andere Toneelgroep Maastricht, Het Laagland en NTGent en is hij theaterdocent bij Jeugdtheater Kumulus waar hij o.a. lesgeeft aan het LOT (Landelijke Oriëntatiecursus Theateropleidingen). Ook is hij onderdeel van straattheatercollectief De Italianen.

Hij maakt muzikale, brutale, filosofische voorstellingen voor een jong publiek en laat zich inspireren door de grote en kleine actualiteit onder jongeren en de wereld om hen heen.

Sebas wil graag verhalen vertellen die de onderbuik en binnenwereld van jongeren invoelbaar maken. De stoeiende adolescent op zoek naar zijn weg in de volwassen wereld staat centraal. Terugkerende thema’s zijn (gender)identiteit, groepsprocessen, beeldvorming en maakbaarheid.

Naast werk in de black box zoekt hij graag naar a-theatrale speelplekken zoals klaslokalen, flatappartementen en locaties in de openbare ruimte.

Maker bij VIA ZUID: 2021

Meer info

www.sebasvanderdonk.nl

Gavin-Viano

Gavin-Viano studeerde in de zomer van 2020 af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht met Melanine Ten Strengste Verboden. Hij was regie-assistent bij Toneelgroep Oostpool en part-time Research Adviseur bij VSBfonds. Voordat hij naar de regieopleiding ging, ontwikkelde hij zich bij Codarts Rotterdamse Dansacademie en vervolgens ontving hij scholarships voor The New York Film Academy. In zijn werk kaart hij thematieken aan die in de black community, de human rights community, de LGBTQIA+ community en bij kwetsbare jongeren spelen. Hij doet dit door niet-westerse verhalen te vertellen, vaak een anti-white-male-gaze als perspectief te kiezen en bewust op zoek te gaan naar de intersectionaliteit van zijn personages. Zo creëert hij een wereld waar taal, beweging en muziek tot een geheel samenvloeien en waar humor het cement tussen de bouwstenen vormt.

Maker bij VIA ZUID: 2020 en 2021

Brendan Gijzen

Brendan Gijzen (1988) studeerde aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Brendan kan soms urenlang verzinken in zijn eigen mijmeringen. Naast al dat gefilosofeer, produceert hij muziek, draait hij de lekkerste platen, maakt hij video’s en zet hij zijn eerste stappen als productieleider.

Maker bij VIA ZUID: 2018 t/m 2019

Meer info

www.brendangijzen.nl

Anthony van Gog en Maarten Heijnens

Anthony van Gog & Maarten Heijnens studeerden in 2019 samen af aan de Performance Opleiding van de Toneelacademie in Maastricht. Ze delen een fascinatie voor het zichtbaar en voelbaar maken van wat zich in het lichaam verbergt of schuilhoudt en hoe de huidige tijd een weerslag heeft op hoe we ons lichaam ervaren. Vanuit deze grote (gedeelde) fascinatie voor het lichaam, haar processen en haar zeggingskracht vormen ze dan ook sinds hun afstuderen een makers-duo. Samen houden ze zich bezig met het creëren van wat ze ‘fysieke partituren’ noemen. In een fysieke partituur staat niet het muziekinstrument, maar het ‘lichaam-als-instrument’ centraal. Op deze manier willen ze het lichaam de kans geven te spreken, zodat we de kans krijgen naar haar te luisteren om haar te (kunnen) blijven verstaan.

In hun fysieke partituren zoeken ze naar het spanningsveld tussen het organische kader van het lichaam en de het rigide kader van een compositie. Zelfregulerende, lichamelijke processen gaan daarbij een dialoog aan met de ritmische en durationele beperkingen van de partituur. Daarbij zoeken ze naar de frictie tussen de wil van het lichaam en de wil van de geest, tussen intuïtie en ratio, tussen lijfelijk verlangen en cerebrale tegenwerping. Precies daar willen zij een ‘poëtische ruimte’ openen: daar waar het lichaam tot een spreken komt.

Samen maakten ze al eerder hun eerste fysieke partituur Breathing Piece: een half-uur durende compositie voor de ademhaling, gebaseerd op het verloop van een hyperventilatie. Breathing Piece werd uitgevoerd door twee performers en één dirigent. Inmiddels is dit werk 23 keer – zowel nationaal als internationaal – getoond in verschillende contexten.

Makersduo bij VIA ZUID: 2021

Meer info

www.maartenheijnens.nl
https://vimeo.com/maartenheijnens

www.anthonyvangog.com
https://vimeo.com/anthonyvangog

Ruud Horrichs

Ruud Horrichs (1983, Sittard) studeerde in 2010 af aan de Fontys Academie voor Theater in Tilburg. Daarna richtte hij het gezelschap De Eenzamen op. Sindsdien hij actief als theatermaker en docent. Ook deed hij nog de master Scenographer and Director aan de Toneelacademie Maastricht.

Maker bij VIA ZUID: 2016 t/m 2019 > Lees hier het uitstroominterview met Ruud: ‘Ik heb een grote weerzin tegen in orde zijn’

Meer info

www.deeenzamen.be

Hendrik Kegels

Hendrik Kegels (1996) studeerde in 2018 af als performer aan de Toneelacademie Maastricht. In zijn werk staat de wereld van kinderlijke verwondering centraal. Hij tracht met zijn voorstellingen herinneringen aan deze werelden bij de toeschouwer op te roepen en ze uit te nodigen om te geloven in dat wat onwaarschijnlijk lijkt.

Hij maakte voorstellingen voor o.a. Frascati Amsterdam, Het Paleis Antwerpen & Het Laagland Sittard.

Hendrik is lid van Hemelhond, een collectief van Violet Braeckman, Thomas Claessens & Mees Walter.

Maker bij VIA ZUID: 2018 t/m 2020

Meer info

www.hendrikkegels.be

KISSIEKISSIE BANGBANG

Lieve Fikkers, Hélène Vrijdag, Giovanni Brand en Romy Moons zijn vier jonge theatermakers die samen performancecollectief KISSIEKISSIE BANGBANG vormen. In 2020 studeerden ze af van de Performance opleiding aan de Toneelacademie Maastricht.

“Wij zijn vier mensen die elkaar op basis van toevalligheden hebben ontmoet en zelf bewust besloten hebben een groep te willen vormen. Wij zijn vier makers die bewust op zoek gaan naar collectiviteit in een individualistische wereld. Wij streven naar het creëren van een vrijplaats waarin een team-effort, met liefde voor het collectief, ook ruimte geeft voor ieders individuele artistieke signatuur. Wij zijn een viertal dat onze verschillende alter ego’s met elkaar en de Ander in gesprek laat gaan, laat botsen, laat zweten, laat dansen.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Romy, de denker van de groep, de red fur, ze maakt het ongrijpbare theatraal, belichaamt wezens op de vloer die onaards lijken. Haar alter ego: ‘de lijfelijke filosoof’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Lieve, de aanpakker van de groep, de pink brick, maker van visuele tastbaarheid, de beeldvervreemder, ze steekt de handen uit haar mouwen, ze denkt als een volwassen kind. Haar alter ego: ‘de gevoelige gabber’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Hélène, de musicienne van de groep, de blue moon, maker van overdonderende verstilling, de bescheiden durfal, met de stem als haar belangrijkste instrument. Haar alter ego: ‘de zingende stilte’.

Wij, KISSIEKISSIE BANGBANG, zijn Giovanni, de extravert van de groep, de purple fluid, een schrijver en maker van grote gebaren, de zanger van het levenslied in elke vorm. Zijn alter ego: ‘de schrijvende demonstrant’.

In ons werk bevragen we het Individu, de Ander, de Groep en de Massa en hoe die woorden tegenover de wereld staan waar we met z’n allen in leven.

We vuren vlijmscherpe vraagtekens af over vaste, vast- of weggelopen ideeën, krijgen die vraagtekens vanuit de realiteit ook terug naar onze hoofden gesmeten (auw). We spiegelen ons aan deze ideeën om te zien of ze nog relevant zijn, of we Ons erin herkennen, of we Anderen kunnen leren kennen, om vervolgens ook U, het publiek, een spiegel voor te houden.”

Fotobewerking: Twinke Fee Fikkers 

Makers bij VIA ZUID: 2020 en 2021

index.php