Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Cultuur Innovatie Fonds Limburg gestart

5 maart 2021

Op 1 maart 2021 opende het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Dit noodfonds, dat is opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Elisabeth Strouven Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt steun aan makers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Limburg. Professionele makers in de Limburgse cultuursector kunnen maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product passend bij ‘het nieuwe NU’. 

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is een tijdelijk noodfonds (open van maart 2021 tot 1 december 2022 of zolang het budget toelaat), opgericht om de creativiteit en werkgelegenheid in en voor onze provincie te behouden. Daarnaast beoogt het fonds dat de culturele infrastructuur van Limburg sterk blijft en dat makers door samenwerking met het bedrijfsleven, dat zich als financiële partner aan het fonds committeert, nieuwe verbindingen leggen. Zo wordt wederkerigheid tussen twee belangrijke motoren van de Limburgse economie bevorderd. 

Voor wie?
Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg steunt cultuurmakers die getroffen worden door de coronacrisis maar niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Zzp’ers, zoals regisseurs en acteurs, vormgevers, choreografen, dansers, urban arts professionals, musici, maar ook designers, fotografen, architecten en beeldend kunstenaars; kortom alle professionals die actief zijn in de Limburgse creatieve en culturele sector kunnen maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product. Vanaf 1 maart kunnen cultuurmakers een aanvraag doen via www.cifl.nl waar een online omgeving is ingericht voor het doen van de aanvraag. 

“Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden”, aldus Nicolle van Lith en Joery Wilbers van Cultuur in Bedrijf Limburg een van de oprichters van het fonds. “Nu door corona zo weinig mogelijk is, willen we makers financieel steunen en hen (hernieuwd) in contact brengen met het Limburgse publiek. Tegelijk willen we deze grote beroepsgroep, die in onze provincie voor bezieling, verwondering en experiment zorgt, een boost geven om te blijven vernieuwen. 

Oproep tot meer financiële steun
Met het Cultuur Innovatie Fonds Limburg, willen de oprichters tegen het decor van de kaalslag die de coronacrisis veroorzaakt, kansen creëren voor de zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector in Limburg. Hiervoor verbinden zij organisaties en, specifiek voor dit fonds, ook financiering van overheden en bedrijfsleven aan concrete steun voor makers. Het draagvlak is groeiende. Een bijzondere rij van partners uit het bedrijfsleven zoals Rockwool, de Rabobank, Tuincentrum Daniëls, BAAT accountants, Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg dragen financieel bij aan het fonds. Daarnaast is er ook steun van de professionele instellingen vanuit de sector zelf, zoals SALLY Dansgezelschap Maastricht, onafhankelijke makers en collectieven, Cinesud, VIA ZUID en de Limburgse podia, zij stellen hun podium of platform beschikbaar voor de makers. Omdat het fonds actief is tot december 2022 (of zolang het budget toelaat) is er meer financiële steun welkom en nodig. De partners roepen het bedrijfsleven in Limburg daarom op om het fonds te steunen, in ruil voor behoud van creativiteit, inspiratie en ondernemerschap. Dat bindt ons allemaal. 

Uitvoering
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg draagt in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg en Pop in Limburg, zorg voor de uitvoering van het fonds. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt als kenniscentrum de amateurkunsten, erfgoed en de professionele kunsten. Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. In samenwerking met muzikanten, muziekcollectieven, jongerencentra, poppodia, festivals, opleidingen, lokale en regionale overheden zetten ze zich in voor een bloeiend ecosysteem voor popmuziek in Limburg. 

single-nieuws.php