Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Playground Heerlen daagt talentvolle Heerlense cultuurmakers uit

7 mei 2021

Onder de overkoepelende naam ‘Playground Heerlen’ realiseren jonge makers in Heerlen het komende jaar een artistiek product. De lokale makers uit verschillende disciplines staan aan het begin van hun carrière en worden onder de hoede genomen door professionele culturele instellingen. O.a. rapper Mesy, kunstenaar Dean Kisters, songwriter Anna Nita en choreograaf Sharon Wesseling zijn geselecteerd voor het traject, dat wordt vastgelegd in de vorm van een documentaire.

De culturele organisaties VIA ZUID, Stichting Street Art, Nieuwe Nor en CineSud krijgen van de gemeente Heerlen het komende jaar extra middelen om talentvolle culturele makers te begeleiden in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij om Heerlense makers die aan het begin van hun carrière staan in de disciplines film, podiumkunsten, popmuziek en straatkunst. De begeleiding gebeurt via bestaande talentontwikkelingstrajecten. Op deze wijze toont Heerlen zich als stad waar, ook in ingewikkelde tijden, cultuur gemaakt wordt: een stad waar ruimte is om je te laten inspireren en waar kansen blijven voor makers om zich verder te ontwikkelen.

VIA ZUID: Sharon Wesseling
Als talentontwikkelingsorganisatie voor de professionele podiumkunsten ondersteunt VIA ZUID beginnende, talentvolle makers in en vanuit Limburg. Een van hen is de Heerlense choreograaf en danser Sharon Wesseling (1994). Sharon – zelf slechthorend – wil dans en theater toegankelijker maken voor mensen met gehoorproblemen. In haar voorstellingen werkt ze onder andere met lage, voelbare muziekfrequenties, visualisaties van geluidsgolven en Nederlandse Gebarentaal. Binnen Playground Heerlen gaat zij samen met regisseur Camiel Zwart werken aan Sign, een korte dansfilm met doven en slechthorenden. Hiermee willen zij de schoonheid van gebarentaal zichtbaar maken en de horende en dove wereld met elkaar verbinden door de universele taal van dans en beweging.

Stichting Street Art: Dean Kisters
Onder de vlag van de Stichting Street Art heeft Heerlen zich sinds 2013 ontwikkeld tot Street Art Hoofdstad van Nederland. Met internationale topprojecten en een keur van internationaal gearriveerde topkunstenaars trekt Heerlen aandacht en bezoekers. Dean Kisters (Heerlen, 1996) is een jonge Heerlense kunstenaar die experimenteert en ontdekt en ontegenzeggelijk talent verraadt. Die dicht bij zijn roots blijft, ook al verkent hij vele uithoeken van verschillende disciplines. Straat en atelier zijn beide zijn domein. Zijn harde lijnen en speelse perspectieven herinneren aan graffiti van de Heerlense straten. Hij schildert vaak intuïtief en zoekt graag humor op. Een preoccupatie met bepaalde donkere thema’s krijgt in zijn schilderwerk een vrolijk, gouden randje dat onderliggende boodschappen scherp uit de hoek laat komen. Conventioneel kunnen zijn werk dan ook niet genoemd worden. Eerder een Anti-Stijl: De Heerlense Anti-Stijl van Dean Kisters. Het is de opdracht aan Dean Kisters expliciet de grens naar street art te overschrijden en te ontdekken waar dit hem naar toebrengt.

Parkstad Popstad: Mesy en Anna Nita x Kijk Een Ster
De Nieuwe Nor verzorgt de begeleiding van muzikaal toptalent uit Parkstad in een Artist In Residence traject. Een jaar lang krijgen twee acts de mogelijkheid een vooraf opgesteld plan uit te voeren. De 23-jarige rapper Mesy omarmt zijn artistieke vrijheid als onafhankelijk artiest. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden en leggen van nieuwe connecties verbreedt hij zijn horizon. Daarnaast werkt hij aan zijn podium-presentatie. Dit zal resulteren in een nieuwe EP waarmee hij ook op de podia te zien zal zijn. Jazz/soul-zangeres Anna Nita, 33 jaar, laat een andere kant van zichzelf horen. In een samenwerking met producer Kijk Een Ster werkt ze aan een muzikaal zelfportret waarin ze haar liefde voor R&B en old skool hiphop etaleert. Dit resulteert in een mini-album en een bijbehorende show en tour.

CineSud: open call voor filmmakers
Op gebied van film verzorgt stichting CineSud de begeleiding van een nog te werven maker of makersgroep. Tot en met eind mei kunnen makers zich aanmelden via een open call. Het geselecteerde project en haar maker(s) ontvangen – naast begeleiding vanuit de stichting – coaching van professionals uit de industrie in verschillende fases van de productie, een netwerkprogramma dat hun professionele netwerk snel en effectief uitbreidt en een bijdrage in het productiebudget. De uiteindelijke film wordt breed vertoond in de stad, maar ook op festivals in binnen- en buitenland. Meer informatie over de open call is te vinden via de website van CineSud: https://bit.ly/filmcalls.

De verschillende trajecten van de makers binnen Playground Heerlen worden vastgelegd in de vorm van een documentaire. Die vier organisaties zoeken daarbij naar een gezamenlijke manier en moment om de talentvolle makers en hun artistieke producten te tonen aan publiek.

single-nieuws.php