Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Nieuwe Makerssubsidie voor Celine Daemen

11 mei 2021

Het Fonds Podiumkunsten heeft vorige week aan negen projecten een subsidie Nieuwe Makers toegekend. Ook de aanvraag van VIA ZUID-maker Celine Daemen is gehonoreerd. Met Silbersee, het productiehuis voor onorthodoxe opera en muziektheater, als hoofdpartner gaat Celine nieuw werk maken en zich verder ontwikkelen als maker. VIA ZUID is hierbij ook partner.

Celine wil met haar werk de bezoeker een virtuele reis naar binnen, naar de eigen innerlijke wereld, laten afleggen en muziek (opera) is daarbij haar belangrijkste bondgenoot. Muziek boort op een zeer directe manier onze emoties aan. Dat vraagt om een andere dramaturgische aanpak dan het teksttheater. Voor het ontwikkelen van die ‘immersieve’ dramaturgie, is de samenwerking met Silbersee van groot belang. “Beiden vinden elkaar in het streven naar vernieuwing van het operagenre”, aldus de beoordelingscommissie.

De commissie beoordeelde het werk van Celine als onderscheidend omdat ze “de mogelijkheden van VR-technologie wil benutten om van opera een nog intensere beleving te maken”. Ook het ondernemerschap werd zeer goed beoordeeld: “Uit het plan spreekt volgens de commissie een duidelijke visie op de positionering van de maker en op de publieksontwikkeling.”

Celine gaat twee producties maken bij Silbersee en gaat ook op andere manieren werken aan haar ontwikkeling als maker. Ze start per 1 juli aanstaande.

De regeling
De subsidieregeling nieuwe makers is bestemd voor beginnende talentvolle podiumkunstenaars en biedt hen de gelegenheid om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Klik hier voor de volledige lijst met toekenningen.

single-nieuws.php