Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Positief advies Cultuurtank Limburg voor aanvraag Intro in Situ en VIA ZUID

1 juni 2020

Op 20 mei jongstleden werd het concept adviesrapport van de Cultuurtank Limburg over de subsidieaanvragen voor de Cultuurplanperiode 2021-2024 gepubliceerd. VIA ZUID deed samen met Intro in Situ een aanvraag.

Op basis van vijf subsidiecriteria – a) Publiek en participatie, b) Cultuureducatie en/of talentontwikkeling, c) Inhoudelijke samenwerking met anderen, d) Gezonde bedrijfsvoering en e) Pré’s – werden punten toegekend. De aanvraag van VIA ZUID en Intro in Situ behaalde 14 van de maximaal 17 te behalen punten. Indien Provinciale Staten het advies van de Cultuurtank ongewijzigd overneemt, mag de samenwerkingsorganisatie jaarlijks een bijdrage van de Provincie Limburg van € 378.000,- tegemoet zien.

VIA ZUID en Intro in Situ willen zich gezamenlijk ontwikkelen tot hét ontwikkel- & creatielab van Limburg, voor theater, dans, moderne muziek en alle crossover-vormen. Deze ambities werden vervat in het plan Gidsen van het zuiden. Hiermee werd ook een aanvraag ingediend bij het ministerie van OC&W om een van de 15 ‘ontwikkelinstellingen’ in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk te worden. Het advies hierover verschijnt op 4 juni.

Enkele citaten uit het adviesrapport van de Cultuurtank Limburg:
“Samen met Intro in Situ biedt VIA ZUID vele jonge makers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, waarbij in toenemende mate het vertellen van lokale verhalen en het betrekken van de gemeenschap waarin deze makers verblijven, een rol speelt bij de ontwikkeling van hun werk.”

“VIA ZUID en Intro in Situ versterken met hun activiteiten het makersklimaat in Limburg en dragen bij aan de terugkeer naar en verankering van talentvolle makers in deze regio.”

“VIA ZUID en Intro in Situ hebben beide uitgebreide netwerken waarin zij duurzame en consistente samenwerkingspartners hebben gevonden.”

single-nieuws.php